Template:Featured

出自維基百科,自由嘅百科全書
Featured article star Featured係一篇正文,即係呢篇文(或者佢之前嘅版本)由維基百科社群已經[[Wikipedia:正文候選/{{{2}}}|確認]]咗做其中一篇嘅正文。如果你係見到呢一頁係需要作出更新或改進而又同之前嘅版本冇衝突嘅話,請自由咁作出貢獻

呢個模係將篇文加入到Category:維基百科正文分類中。