Wikipedia:正文

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

響維基百科嘅正文

呢粒星星係表示響維基百科度嘅正嘢。

正文係我哋相信維基百科最正嘅文。成為正文之前,文章會響Wikipedia:正文候選度檢討嗰篇文嘅準確性、中立性、完成度,同埋按照有關我哋嘅正文條件

喺而家維基百科嘅75,669篇文章中,總共有 66 篇正文。即係大約喺 1,140 篇文度,有 1 篇文響呢度列出。當一篇正文唔再合符有關嘅正文條件時,咁就可以喺Wikipedia:正文檢討度進行列示。

文章右上角一細粒銅星(Cscr-featured.svg)就係正文嘅標記。

正嘢:

正嘢工具:

正文工具:

頭版展示緊嘅正文
重慶

重慶,簡稱巴、渝,亦叫山城、霧都、渝都、橋都,喺中國中部,家下係中華人民共和國中西部唯一直轄市、國家中心城市、國家歷史文化名城、長江沿江開放城市,首府渝中。重慶喺戰國時期建城,古名巴郡、渝州,之後改名恭州。南宋淳熙十六年(1189年),宋孝宗個仔趙惇先封恭王,跟住做埋皇帝,叫做「雙重喜慶」,就升咗佢封地恭州做重慶府。1891年,成爲中國對外開埠最早嘅內陸通商口岸。中華民國國民政府統治時期,重慶正式建市。喺抗日戰爭嗰時,重慶係中華民國戰時首都,同華盛頓倫敦莫斯科並列爲「世界反法西斯四大指揮中心」。國民政府統治後期做過大韓民國臨時政府首都;又被定爲中華民國法定永久陪都。中華人民共和國成立之後,定重慶爲中央直轄市(西南大區代管)。1954年,降格併入四川省1997年,重新定為直轄市,直到家陣。

重慶亦係中國面積最大嘅直轄市,喺長江上游,黐住湖北湖南貴州四川陝西,轄區東西長470公里,南北闊450公里,轄區總面積8.2403萬平方公里,其中主城區建成面積爲877.78平方公里。喺嘉陵江同長江北邊嘅兩江新區係國家級新區、先進製造業同現代服務業基地。另外,重慶有渝新歐鐵路、西永綜合保稅區同兩路寸灘保稅港區;重慶重係中國西部地區第二座實行72個鐘過境免簽嘅城市。 (成篇文章……)

以前嘅正文: 數學長征嶺南文化

目錄

文化同藝術[編輯]

· · ·

自然科學[編輯]

· · · · · ·

工程同科技[編輯]

· · · · ·

地理學[編輯]

·

粵語地方[編輯]

· · · ·

世界地方[編輯]

· · · · · ·

歷史[編輯]

· ‎ · ‎ · ‎ ·

人物傳記[編輯]

· · · · ·

政治學同政府[編輯]

‎ · ‎ ·

隨機正文[編輯]

Fabregas newcastle emirates.jpg

法比加斯

換個第二篇文改呢個模