Wikipedia:正文

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去: 定向搵嘢

響維基百科嘅正文

呢粒星星係表示響維基百科度嘅正嘢。

正文係我哋相信維基百科最正嘅文。成為正文之前,文章會響Wikipedia:正文候選度檢討嗰篇文嘅準確性、中立性、完成度,同埋按照有關我哋嘅正文條件

喺而家維基百科嘅54,709篇文章中,總共有 50 篇正文。即係大約喺 1,090 篇文度,有 1 篇文響呢度列出。當一篇正文唔再合符有關嘅正文條件時,咁就可以喺Wikipedia:正文檢討度進行列示。

文章右上角一細粒銅星(Cscr-featured.svg)就係正文嘅標記。

捷徑:
WP:FA

正嘢:

正嘢工具:

正文工具:

頭版展示緊嘅正文
蘇頌喺元豐年間畫嘅五幅星圖之一(冬至春天星圖)

大宋係古中國嘅其中一個朝代,嗰個朝代科技先進,有唔少嘅新發明。中國四大發明之中有三個都係喺大宋嗰陣發明嘅。雖然四大發明主要集中喺大宋,但係佢哋大部份都冇喺大宋時代度用,例如活字印刷術就喺1440年傳到去德國之後先大規模運用。

英國學者李約瑟講過:「每當人喺中國嘅古文入面搵到一種具體嘅科技史料嗰陣,往往會發現佢嘅焦點喺宋代,無論係喺應用科學方面或者純粹科學方面都係噉。」

大宋先進嘅冶金術、土木工程同第一代紙幣亦都影響深遠,促進咗大宋經濟繁榮。(成篇文章……)

以前嘅正文: 廣州無軌電車愛爾蘭國旗美杜莎之筏

目錄

藝術、建築學同考古學[編輯]

·

獎項同勳章[編輯]

生物學同醫學[編輯]

· · · · ·

商業學、經濟學同財政學[編輯]

化學同礦物學[編輯]

電腦學[編輯]

文化同社會[編輯]

教育[編輯]

工程同科技[編輯]

· ·

飲食[編輯]

地理學同地方[編輯]

· · · · · · · · · · · · · ·

地質學、地球物理學同氣象學[編輯]

歷史學[編輯]

· · ‎ · ‎ ·

語言同語言學[編輯]

法律學[編輯]

文學[編輯]

數學[編輯]

媒體[編輯]

音樂[編輯]

哲學[編輯]

物理學同天文學[編輯]

政治學同政府[編輯]

· ‎ ·

心理學[編輯]

宗教信仰[編輯]

王族、貴族同紋章學[編輯]

運動同娛樂[編輯]

交通運輸[編輯]

戰爭[編輯]

·

隨機正文[編輯]

中國大陸用粵語嘅人主要分佈喺廣東嘅中西部同埋廣西嘅中南部。

粵語

換個第二篇文改呢個模

內容一覽


概要 · 主題 (基礎) · 學術教養 ·  · 詞彙 · 指南
國家 · 人物 · 時間線 (世紀 · 年代) · 2017年 · 節日 (今日) · 時人時事 · 今年死

索引
按字母 · 按分類

正嘢
文章 · 圖片 · 一覽表 · 指南