Wikipedia:正文

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去: 定向搵嘢

響維基百科嘅正文

呢粒星星係表示響維基百科度嘅正嘢。

正文係我哋相信維基百科最正嘅文。成為正文之前,文章會響Wikipedia:正文候選度檢討嗰篇文嘅準確性、中立性、完成度,同埋按照有關我哋嘅正文條件

喺而家維基百科嘅35,726篇文章中,總共有 41 篇正文。即係大約喺 870 篇文度,有 1 篇文響呢度列出。當一篇正文唔再合符有關嘅正文條件時,咁就可以喺Wikipedia:正文檢討度進行列示。

文章右上角一細粒銅星(Cscr-featured.svg)就係正文嘅標記。

捷徑:
WP:FA

正嘢:

正嘢工具:

正文工具:

頭版展示緊嘅正文
超低伏特

功能安全又叫機能安全,係指同一個系統或者係設備整體安全嘅組成部份。例如一個摩打加一個溫度感測器,如果溫度超過一定值,就唔畀摩打轉,呢個機能就屬於功能安全。(成篇文章……)

以前嘅正文: Yahoo!知識+那夜凌晨,我坐上了旺角開往大埔的紅VAN嗣聖

歸檔提名全部41篇正文...

目錄

藝術、建築學同考古學[編輯]

·

獎項同勳章[編輯]

生物學同醫學[編輯]

· · · ·

商業學、經濟學同財政學[編輯]

化學同礦物學[編輯]

電腦學[編輯]

Yahoo!知識+

文化同社會[編輯]

教育[編輯]

工程同科技[編輯]

·功能安全

飲食[編輯]

地理學同地方[編輯]

· · · · · · · · · · · · ·

地質學、地球物理學同氣象學[編輯]

歷史學[編輯]

· · ‎ · ‎ ·

語言同語言學[編輯]

法律學[編輯]

文學[編輯]

數學[編輯]

媒體[編輯]

音樂[編輯]

哲學[編輯]

物理學同天文學[編輯]

政治學同政府[編輯]

·

心理學[編輯]

宗教信仰[編輯]

王族、貴族同紋章學[編輯]

運動同娛樂[編輯]

交通運輸[編輯]

戰爭[編輯]

·

隨機正文[編輯]

Vancouver Cantonese Opera Extravaganza 22May2005 - 11 crop.jpeg

粵劇

換個第二篇文改呢個模

內容一覽


概要 · 主題 (基礎) · 學術教養 ·  · 詞彙 · 指南
國家 · 人物 · 時間線 (世紀 · 年代) · 2015年 · 節日 (今日) · 時人時事 · 今年死

索引
按字母 · 按分類

正嘢
文章 · 圖片 · 一覽表 · 指南