Wikipedia:正文

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

響維基百科嘅正文

呢粒星星係表示響維基百科度嘅正嘢。

正文係我哋相信維基百科最正嘅文。成為正文之前,文章會響Wikipedia:正文候選度,按照我哋嘅正文條件去檢討嗰篇文嘅準確性、中立性同完成度。

喺而家維基百科嘅121,304篇文章中,總共有 72 篇正文。即係大約喺 1,680 篇文度,有 1 篇文響呢度列出。當一篇正文唔再合符有關嘅正文條件時,咁就可以喺Wikipedia:正文檢討度進行列示。

文章右上角一細粒銅星(Cscr-featured.svg)就係正文嘅標記。

正嘢:

正嘢工具:

正文工具:

頭版展示緊嘅正文
順化

漢藏語系語言學家按照譜系分類法劃分嘅一組語言群(語系級),但係劃分嘅形式好多。喺中國,漢藏語系一般分為四個語族,即漢語族壯侗語族(或者叫侗泰語族;喺過去仲會加埋越南文入去)、苗瑤語族藏緬語族;但國際主流學界從1950年代開始,就認為苗瑤語同壯侗語唔屬於漢藏語系,而係各自立爲一系,而越南文則公認屬南亞語系,所以學界主流認爲漢藏語系由漢語族同藏緬語族構成。但呢個係傳統分類,一啲學者,如無我喺2001年做嘅分類認爲,個語系下面可以分出40幾個,而一啲語言究竟係咪真係屬漢藏語亦有爭議。按無我嘅分法,會叫個語系做藏緬語系或者跨喜馬拉雅語系。雖然目前世界主流認爲壯侗語同苗瑤語有各自嘅譜系承傳,越南文亦唔屬漢藏系,但都唔完全同漢藏語無關,佢哋喺音韻句法詞彙方面同漢藏語系有相似之處,呢個要歸結於借詞同長時間嘅地區交流

漢藏語系幾大下,語種數達400餘種民族語言,主要分布喺中國大陸香港澳門台灣越南老撾緬甸泰國印度尼泊爾錫金不丹孟加拉亞洲國家同地區,地理大區上有東亞中國)、東南亞南亞喜馬拉雅)。按母語嘅人數計算,係僅次於印歐語系嘅第二大語系,母語人口超過13億人。同時,漢藏語系喺時間深度、語言多樣性、同埋文化意義方面,亦唔輸得過印歐語系。漢藏語言中,以母語人口計,最多嘅前三位係中文緬甸文藏文藏語支集合;600萬人講)。好多漢藏語言只使用喺偏僻山區嘅細社羣中,外界知曉佢哋嘅資訊好少。

法國學家沙加爾提出過漢藏語系同南島語系發生學關係,哩個理論得到中國著名語言家邢公畹嘅認同。但現時漢藏語系同其他主要語系嘅關係仲未明確,呢啲跨語系嘅睇法未得廣泛認可。語系中好多細嘅下級分類群已經清楚確立,但呢啲細群之間更高級嘅關係構築仲未明瞭。雖然呢個系通常分成兩支,即漢同藏緬,但啲研究家未能確定非漢語嘅漢藏語嘅終極來源,而語系中唯有漢語嘅研究比較充分,同時成個語系嘅祖語擬構仲喺初步階段。(成篇文章……)

以前嘅正文: 順化劉賓雁生命

目錄

文化同藝術[編輯]

· · · · · · ·

自然科學[編輯]

· · · · · · · · · · · · · ·

事業經濟同金融[編輯]

· ·

工程同科技[編輯]

· · · · · · · · ·

地理學[編輯]

· ·

粵語地方[編輯]

· · ·

世界地方[編輯]

· · · · · · ·

歷史[編輯]

· · · ·

人物傳記[編輯]

· · · ·

政治學同政府[編輯]

·

隨機正文[編輯]

Satellite image of Japan in May 2003.jpg

日本地理

換個第二篇文改呢個模