Wikipedia:是日正文

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

是日正文

呢粒星代表咗響維基百科度嘅正嘢。

響頭版度顯示咗其中一篇正文頭節。至於今年嘅隊可以響呢度搵到。

你可以響Wikipedia:是日正文/請求度整新嘅請求或者響現有嘅請求度加入註解。

要將一篇文顯示響頭版度,首先篇文一定要係正嘅(去提議一篇文做好正嘅,請睇Wikipedia:正文候選),同埋嗰一篇文一定要有頭節同埋合適嘅圖片,以便響頭版度用。

如果你發現到將會響頭版顥示嘅正文係有問題,而又有時間改期嘅話,請向其中一位管理員聯絡。

正嘢:

正嘢工具:

正文工具:

清除呢一版嘅快取清除頭版嘅快取

是日正文

重慶

重慶,簡稱巴、渝,亦叫山城、霧都、渝都、橋都,喺中國中部,家下係中華人民共和國中西部唯一直轄市、國家中心城市、國家歷史文化名城、長江沿江開放城市,首府渝中。重慶喺戰國時期建城,古名巴郡、渝州,之後改名恭州。南宋淳熙十六年(1189年),宋孝宗個仔趙惇先封恭王,跟住做埋皇帝,叫做「雙重喜慶」,就升咗佢封地恭州做重慶府。1891年,成爲中國對外開埠最早嘅內陸通商口岸。中華民國國民政府統治時期,重慶正式建市。喺抗日戰爭嗰時,重慶係中華民國戰時首都,同華盛頓倫敦莫斯科並列爲「世界反法西斯四大指揮中心」。國民政府統治後期做過大韓民國臨時政府首都;又被定爲中華民國法定永久陪都。中華人民共和國成立之後,定重慶爲中央直轄市(西南大區代管)。1954年,降格併入四川省1997年,重新定為直轄市,直到家陣。

重慶亦係中國面積最大嘅直轄市,喺長江上游,黐住湖北湖南貴州四川陝西,轄區東西長470公里,南北闊450公里,轄區總面積8.2403萬平方公里,其中主城區建成面積爲877.78平方公里。喺嘉陵江同長江北邊嘅兩江新區係國家級新區、先進製造業同現代服務業基地。另外,重慶有渝新歐鐵路、西永綜合保稅區同兩路寸灘保稅港區;重慶重係中國西部地區第二座實行72個鐘過境免簽嘅城市。 (成篇文章……)

以前嘅正文: 數學長征嶺南文化

下個月嘅正文

喺旺角上海街嘅唐樓

香港文化香港嘅地方文化香港人祖籍大半都係喺廣東或者廣西,而嗰一頭嘅地方文化-亦即係嶺南文化-本嚟就已經因為歷史原因同中原地帶(北方)嘅文化好唔同。而香港因為身為前英國殖民地嘅歷史背景同埋國際貿易港嘅地位,構成咗文化上粵英薈萃。再加埋佢哋同其他亞洲國家嘅交流多,吸咗唔少日本韓國、同臺灣嘅文化。總體嚟講,佢有一套同中原好唔同嘅特色。

香港坐正咗喺嶺南最南端嘅珠江口岸,對住個南中國海,憑住好靚嘅地理位置同埋維多利亞港,發展咗做一個國際貿易同轉口港。直至廿一世紀,佢更加係成個亞洲嘅金融服務中心。香港嘅總面積係 1104 平方公里左右,由香港島九龍半島新界三個區域組成。維多利亞港喺香港島同九龍半島中間,而新界就同中國大陸連住。雖然香港畀人嘅印象係好熱鬧嘅大城市,但係其實佢有成七成嘅面積都係郊野,而且佢周圍嘅水域度重有成超過 200 個島仔-包括香港國際機場。總括嚟講,香港嘅地形基本上就係一個地少人多嘅沿海商貿都市,所以佢嘅文化就好自然係以海洋文化同商業文化做主導。

香港嘅氣候亦都影響到佢嘅文化。佢係屬於亞熱帶氣候,四季分明。五至十一月係風季。春天又暖又濕,夜晚嗰陣會涼啲;夏天熱辣辣又濕立立,好好太陽,耐唔耐會打風行雷;秋天會有金風送爽,天氣好温和,係全年最舒服嘅季節;冬天就好涼爽,間中會有冷鋒,但係氣溫好少可跌到攝氏 5 度以下,基本上唔會落雪。呢種氣候同嶺南地區好似,所以香港嘅建築喺好多地方都會好似嶺南咁,會用涼爽啲嘅建築風格,而且因為佢天氣係有啲熱,香港人都興飲啲好似涼茶呢類嘅嘢飲嚟降吓温。 (成篇文章……)

以前嘅正文: 重慶數學長征