Wikipedia:是日正文/2007年

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
清除頁面快取

正嘢:

正嘢工具:

正文工具:

<< 2007年嘅是日正文 >>
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月
一個響頭版出現過嘅維基百科嘅正文歸檔

1月
鹽酸同氨產生化學反應

化學,字面解即係變化嘅科學,係古時鍊金術嘅一個分支。現今人所謂嘅化學係指由原子層面研究物質嘅學術。研究化學嘅人叫做化學家,就循住呢個方向去解構各種物質嘅結構、特性同埋變化,物質之間嘅關係,以及當兩種物質相互影響而發生改變嘅時候能量嘅變化。

化學主要研究原子同埋原子嘅組合,例如分子結晶體同埋金屬,呢啲都係日常生活經常見到嘅嘢。現代化學指出,一種物質嘅特性好取決於佢喺原子層面上嘅結構。化學同埋物理係現代自然科學之中兩科算得上係最重要嘅學科。

化學其中一個基本嘅成份係佢嘅研究涉及物質。所謂嘅涉及可以係兩種物質互相影響,亦可以係物質同其他無實體嘅嘢,例如能量,之間嘅影響。傳統嘅化學好多時都係講兩種物質相遇、變化,亦即係一般人成日講嘅「化學反應」;又或者係一種物質變成另一種物質個過程。呢啲變化有時會用到電磁波,當中電磁波負責激發化學作用。不過有時化學都唔一定要講反應。光譜學研究物質同光之間嘅關係,而呢啲關係並唔涉及化學反應。

之前嘅正文:粵語香港


- 討論 - 歷史


2月
鹽酸同氨產生化學反應

化學,字面解即係變化嘅科學,係古時鍊金術嘅一個分支。現今人所謂嘅化學係指由原子層面研究物質嘅學術。研究化學嘅人叫做化學家,就循住呢個方向去解構各種物質嘅結構、特性同埋變化,物質之間嘅關係,以及當兩種物質相互影響而發生改變嘅時候能量嘅變化。

化學主要研究原子同埋原子嘅組合,例如分子結晶體同埋金屬,呢啲都係日常生活經常見到嘅嘢。現代化學指出,一種物質嘅特性好取決於佢喺原子層面上嘅結構。化學同埋物理係現代自然科學之中兩科算得上係最重要嘅學科。

化學其中一個基本嘅成份係佢嘅研究涉及物質。所謂嘅涉及可以係兩種物質互相影響,亦可以係物質同其他無實體嘅嘢,例如能量,之間嘅影響。傳統嘅化學好多時都係講兩種物質相遇、變化,亦即係一般人成日講嘅「化學反應」;又或者係一種物質變成另一種物質個過程。呢啲變化有時會用到電磁波,當中電磁波負責激發化學作用。不過有時化學都唔一定要講反應。光譜學研究物質同光之間嘅關係,而呢啲關係並唔涉及化學反應。

之前嘅正文:粵語香港


- 討論 - 歷史


3月
鹽酸同氨產生化學反應

化學,字面解即係變化嘅科學,係古時鍊金術嘅一個分支。現今人所謂嘅化學係指由原子層面研究物質嘅學術。研究化學嘅人叫做化學家,就循住呢個方向去解構各種物質嘅結構、特性同埋變化,物質之間嘅關係,以及當兩種物質相互影響而發生改變嘅時候能量嘅變化。

化學主要研究原子同埋原子嘅組合,例如分子結晶體同埋金屬,呢啲都係日常生活經常見到嘅嘢。現代化學指出,一種物質嘅特性好取決於佢喺原子層面上嘅結構。化學同埋物理係現代自然科學之中兩科算得上係最重要嘅學科。

化學其中一個基本嘅成份係佢嘅研究涉及物質。所謂嘅涉及可以係兩種物質互相影響,亦可以係物質同其他無實體嘅嘢,例如能量,之間嘅影響。傳統嘅化學好多時都係講兩種物質相遇、變化,亦即係一般人成日講嘅「化學反應」;又或者係一種物質變成另一種物質個過程。呢啲變化有時會用到電磁波,當中電磁波負責激發化學作用。不過有時化學都唔一定要講反應。光譜學研究物質同光之間嘅關係,而呢啲關係並唔涉及化學反應。

之前嘅正文:粵語香港


- 討論 - 歷史


4月
連接住新山同埋新加坡兀蘭嘅大橋

新山馬來西亞第二最大嘅城市同埋柔佛州嘅首都。佢係亞洲大陸最南嘅城市(1°29′00″N)。新山同新加坡只隔住條柔佛海峽;最窄嗰道只有大概一公里闊,就喺呢度新柔長堤同新加坡嘅兀蘭新鎮(Woodlands New Town)連埋。新山馬來文同埋英文寫做Johor Bahru,馬來爪夷文寫做جوهر بهارو。佢嘅英文縮寫JB亦都成日有人用。

以前嘅正文:化學粵語香港


- 討論 - 歷史


5月
連接住新山同埋新加坡兀蘭嘅大橋

新山馬來西亞第二最大嘅城市同埋柔佛州嘅首都。佢係亞洲大陸最南嘅城市(1°29′00″N)。新山同新加坡只隔住條柔佛海峽;最窄嗰道只有大概一公里闊,就喺呢度新柔長堤同新加坡嘅兀蘭新鎮(Woodlands New Town)連埋。新山馬來文同埋英文寫做Johor Bahru,馬來爪夷文寫做جوهر بهارو。佢嘅英文縮寫JB亦都成日有人用。

以前嘅正文:化學粵語香港


- 討論 - 歷史


6月
連接住新山同埋新加坡兀蘭嘅大橋

新山馬來西亞第二最大嘅城市同埋柔佛州嘅首都。佢係亞洲大陸最南嘅城市(1°29′00″N)。新山同新加坡只隔住條柔佛海峽;最窄嗰道只有大概一公里闊,就喺呢度新柔長堤同新加坡嘅兀蘭新鎮(Woodlands New Town)連埋。新山馬來文同埋英文寫做Johor Bahru,馬來爪夷文寫做جوهر بهارو。佢嘅英文縮寫JB亦都成日有人用。

以前嘅正文:化學粵語香港


- 討論 - 歷史


7月
響2003年嘅日本上空衛星影像

日本地理日本東亞島國,2005年總面積係377 915km²;由四大島同埋6852個島仔組成,而海岸線超過0.1千米嘅至算「」。四大島由北到南係北海道本州四國同埋九州,夾埋叫「本土」,後面唔會加個「島」字;其中本州最大,重大過其他三大島加埋。 (更多……)

以前嘅正文:新山化學粵語


- 討論 - 歷史


8月
響2003年嘅日本上空衛星影像

日本地理日本東亞島國,2005年總面積係377 915km²;由四大島同埋6852個島仔組成,而海岸線超過0.1千米嘅至算「」。四大島由北到南係北海道本州四國同埋九州,夾埋叫「本土」,後面唔會加個「島」字;其中本州最大,重大過其他三大島加埋。 (更多……)

以前嘅正文:新山化學粵語


- 討論 - 歷史


9月
響2003年嘅日本上空衛星影像

日本地理日本東亞島國,2005年總面積係377 915km²;由四大島同埋6852個島仔組成,而海岸線超過0.1千米嘅至算「」。四大島由北到南係北海道本州四國同埋九州,夾埋叫「本土」,後面唔會加個「島」字;其中本州最大,重大過其他三大島加埋。 (更多……)

以前嘅正文:新山化學粵語


- 討論 - 歷史


10月
商朝民族

中國史可分成幾段。至今中國境內發現到最早嘅古人類遺址,來自大概170萬年前。中國歷史號稱有5000年;但如果從夏朝計起,就大約有4000年...

神話入面,中國最早嘅領袖係三皇五帝;但邊「三皇」、邊「五帝」其實未有定論。一般會話三皇係伏羲神農燧人;五帝就係黃帝顓頊帝嚳

現今流行嘅解釋,黃帝原本係炎帝部落一個分支嘅首領,強大咗之後喺阪泉之戰擊敗炎帝,成為新部落聯盟嘅首領。之後,黃帝又同東南方嘅蚩尤部落衝突,最後喺涿鹿徹底擊敗對方,成為霸主...(睇落去


以前貼過嘅正文:日本地理新山化學


- 討論 - 歷史


11月
商朝民族

中國史可分成幾段。至今中國境內發現到最早嘅古人類遺址,來自大概170萬年前。中國歷史號稱有5000年;但如果從夏朝計起,就大約有4000年...

神話入面,中國最早嘅領袖係三皇五帝;但邊「三皇」、邊「五帝」其實未有定論。一般會話三皇係伏羲神農燧人;五帝就係黃帝顓頊帝嚳

現今流行嘅解釋,黃帝原本係炎帝部落一個分支嘅首領,強大咗之後喺阪泉之戰擊敗炎帝,成為新部落聯盟嘅首領。之後,黃帝又同東南方嘅蚩尤部落衝突,最後喺涿鹿徹底擊敗對方,成為霸主...(睇落去


以前貼過嘅正文:日本地理新山化學


- 討論 - 歷史


12月
商朝民族

中國史可分成幾段。至今中國境內發現到最早嘅古人類遺址,來自大概170萬年前。中國歷史號稱有5000年;但如果從夏朝計起,就大約有4000年...

神話入面,中國最早嘅領袖係三皇五帝;但邊「三皇」、邊「五帝」其實未有定論。一般會話三皇係伏羲神農燧人;五帝就係黃帝顓頊帝嚳

現今流行嘅解釋,黃帝原本係炎帝部落一個分支嘅首領,強大咗之後喺阪泉之戰擊敗炎帝,成為新部落聯盟嘅首領。之後,黃帝又同東南方嘅蚩尤部落衝突,最後喺涿鹿徹底擊敗對方,成為霸主...(睇落去


以前貼過嘅正文:日本地理新山化學


- 討論 - 歷史