Wikipedia:是日正文/2006年3月

出自維基百科,自由嘅百科全書
香港
香港

香港係位處華南嘅一個城市,三面環海南至南中國海,西為珠江,東眺南大鵬灣。北面連住中國大陸,隔住深圳河1997年開始,香港行政上係中華人民共和國特別行政區,叫中華人民共和國香港特別行政區。香港塊地原本屬於大清帝國1841年,英國響鴉片戰爭後佔領香港島,響島嘅北面起咗域多利亞城。清庭響1842年正正式式割咗個島畀英國。另外響1860年,再割埋九龍半島1898年,英國再借埋新界九十九年。英國響1997年約滿嗰年,將香港主權還畀中華人民共和國。