Wikipedia:是日正文/2011年10月

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search
獅子

獅子,或寫做,係種住響非洲亞洲嘅大型貓科動物,獅公有鬃毛做特徵。獅子係大型貓科動物中最成功嘅,以前佢分布幾大洲,但今日佢嘅生存環境已經好細。

中文【獅子】,梵文為 Simba,傳入中國之後漢代初時譯做狻麂,後嚟因當時重有一種叫狻猊嘅猛獸,古人為咗分得清晰啲,就攞咗 Simba 嘅頭一個音,譯為師,又因為佢係獸類,於是又加上犭部,就成為咗獅字。 (更多……)

以前嘅正文:薄扶林水塘九龍城寨第二次世界大戰