Template:性取向

出自維基百科,自由嘅百科全書
(由Template:LGBT跳轉過來)
跳去: 定向搵嘢
性取向
Sexual orientation - 4 symbols.svg
分類
異性戀 · 同性戀男同性戀 · 女同性戀
男性向 · 女性向 · 雙性向 · 無性向
相關概念
雙性人 · 第三性 · 性別氣質
相關研究
生物學 · 性學 · 非異性戀 · 酷兒研究 ·
金賽量表 · 動物界的同性性行為
法律
婚姻 · 民事結合 · 領養 · 㚻姦法 · 兵役 · 仇恨罪行 · 性小眾權利
呢個盒: 睇吓  討論  編輯