Template:User cdo-2

出自維基百科,自由嘅百科全書
cdo-2Cī ciáh ê̤ṳng-hô tĕ̤k-siā Bàng-uâ gì nèng-lĭk sê dṳ̆ng-ngék.
只隻用戶讀寫平話其能力是中級