User:Deryck Chan/AnNotice

出自維基百科,自由嘅百科全書

管理員留言板[編輯]

Wikipedia:管理員留言板開咗,以後管理員之間有啲咩嘢要商量嘅會直接喺嗰度傾,唔再逐個留言,希望大家耐唔中記得上一上嗰邊。--{{{1}}}