User:Yejianfei

出自維基百科,自由嘅百科全書
呢 版 係 維 基 百 科用 戶 頁

呢版唔係百科全書文章。如果您喺維基百科以外睇到呢頁,小心佢可能過咗時,同埋呢一版所屬嘅用戶未必有參與維基百科以外嘅網站。原版請去https://zh-yue.wikipedia.org/wiki/User:Yejianfei

Babel用戶資料
cdo-N Cī ciáh ê̤ṳng-hô gì mū-ngṳ̄Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄.
茲隻用戶其母語閩東語
zh-N 中文是这位用户的母语
en-4 This user has near native speaker knowledge of English.
lzh-1 此君粗通文言也。
yue-0 呢位用戶完全唔識(或者好難明)粵語
C:\>_
 
呢個用戶識用DOS系統。
呢個用户用Windows維基百科作出貢獻。
用戶(按語言分類)

English: I understand most of the International Phonetic Alphabet (IPA). I am able to type Chinese characters by Wubi IME. Technically, I am a computer programmer, and good at computer programming. My main programming languages are C and C++, also I can write PHP web pages. The main browser I am using is Chrome. I am also interested in mathematics, and able to write mathematical equation in LaTeX. I also write some articles in LaTeX. The operating systems I am using or have been used are DOS, Windows and Linux. I prefer using command-line interface rather than Graphical User Interface, because it is much more convenient to use.

Mandarin Chinese: 我能看懂絕大多數的國際音標。我會使用五筆輸入法。技術上,我是一名計算機程序員,熱愛程序設計。我主要使用的編程語言是C語言和C++語言,我也會用PHP語言寫網頁。我主要使用的瀏覽器是Chrome。個人感興趣於數學,同時能用LaTeX寫數學式子。有時,我也用LaTeX來寫一些論文。我正在使用和用過操作系統有DOS、Windows和Linux。相對於圖形用戶界面,我更喜歡命令行界面,因為我認為這用起來更方便。

Min Dong Chinese: 我看會會意大部分國際音標。我會八寫福州話漢字,固加會八使五筆輸入法。敆技術懸頂,我是蜀隻計算機程序員,喜歡程序設計。我主要使其編程語言是C語言共C++語言,我也會別使PHP語言寫網頁。我主要使其瀏覽器是Chrome。個人對數學有興趣,會別使LaTeX寫數學式子。有時,我也使LaTeX來寫仂囝論文。我正在使其共使過操作系統有DOS、Windows共Linux。相對圖形用戶界面,我更更喜歡使命令行界面,因為我見覺這使起去比較方便。