W同Z玻色子

出自維基百科,自由嘅百科全書

W同Z玻色子係負責喺兩個夸克之間傳遞弱作用力基本粒子,屬規範玻色子嘅一種。佢嘅自旋係1,有3個種類,包括2種W玻色子同1種Z玻色子