Wikipedia:新聞稿

出自維基百科,自由嘅百科全書

呢個係維基百科嘅新聞稿專集。 (Wikimedia計劃新聞稿可以響Wikimedia press release度搵到。) 如果你有興趣做新聞稿嘅話,請響下面加上你個大名。

  1. 2009年1月26號: 『維基百科嘅第壹萬篇廣東話文章』

幫手發放[編輯]

發放新聞稿[編輯]

如果你想去發放現時嘅新聞稿,請響適合嘅 Logbook 上面傳送出去。

點樣去發佈一份新聞稿

參與者[編輯]

對於草擬同發佈有興趣嘅參與者:

請參閱[編輯]