Wikipedia:維基百科十周年

出自維基百科,自由嘅百科全書

維基百科係2011年1月15號迎嚟十周年嘅紀念日。自第一個版本——英文版係2001年1月15號上線之後,其他語言版本相繼出現,粵語版亦喺2006年出現。

維基百科十年嚟,經歷唔少,大個仔。文章嘅創作編輯,都係由無私嘅維基人做嘅。為慶祝維基百科十周年,相關社群亦安排咗相關嘅活動,歡迎大家參與。此外,相關標誌亦都製作好啦。

如果要喺社群網站上張貼十周年嘅相關信息,唔該用#wp10。

家吓粵語維基社群發起咗四個活動,分別係香港、澳門、廣東網絡聚會以及廣東汕頭市聚會。如果想知多啲十周年嘅資料,請睇「十周年官方網站」。