Wikipedia:而家嘅破壞

出自維基百科,自由嘅百科全書
"WP:VIP"跳轉過嚟呢度。你可能睇Wikipedia:破壞係冇點嘅
  有關Voice intro project,睇下「Wikipedia:Voice intro project」。

如果你係要去報告用戶經過警告後而家重重覆噉破壞緊維基百科,請睇Wikipedia:管理員介入應對嘅破壞

你係咪去...

睇埋[編輯]