Wikipedia talk:機械人擁有者通告版

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

機械人信息[編輯]

~由Wikipedia:城市論壇 (技術)搬過來(最後修訂)~

http://svn.wikimedia.org/svnroot/pywikipedia/trunk/pywikipedia/interwiki.py 機械人信息

  'en': (u'robot ', u'Adding', u'Removing', u'Modifying'),

想去mailing list叫班友加句:

  'yue':(u'機械人', u'加', u'減' , u'改'),

意見?

  • -- :-) Hillgentleman | | 二零零七年十月二十號(星期六)格林尼治 07點14分03秒。
~搬完~