CMYK色彩模式

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
CMYK 嘅四原色,同 RGB 嘅同名顏色實際上並唔係一樣
圖中黑邊五角形代表嘅係 CMYK 可以表示嘅色,外面係幾種 RGB 可以表示嘅色,兩者差別非常大

CMYK色彩模式,又嗌印刷四分色模式印刷色彩模式,簡稱CMYK,係傳統四色印刷嘅數學模型,爾種色彩模式代表嘅係某種色喺實際印刷嘅時候,需要用幾多份量嘅油墨溝出來。CMYK 值通常用百分比表示,例如 0C 91M 76Y 6K 代表 「唔落青色墨,紅色墨落 91% 網,黃色墨落 76% 網,黑色墨落 6% 網」。由於佢表示嘅係油墨實際上可以印到嘅色,好多RGB色彩模式表示到嘅色佢都表示唔到。

(所謂四分分色,係指將正稿分成 CMYK 四部分,因為工業印刷嘅時候四隻色係分開印嘅。)

由於用墨量會因紙質同油墨牌子有分別,所以除非要準確控制用墨量或者控制網點(例如保證印出來嘅細字係冇網點嘅純色),而今一般都唔會喺 CMYK 模式做正稿,而係喺最後一個工序先將排嗮版嘅嘢一次過轉做 CMYK,爾種做法叫 RGB workflow。

輸出[編輯]

工業用嘅印刷機,印彩色通常都係四色彩印,所以同 CMYK 色彩理論上有直接對應,最多只係按實際需要調校一下用墨份量,印刷用嘅正稿所以亦都可能要求係 CMYK。家下喺街邊賣啲打印機同彩色複印機,如果係鐳射打印,大多數亦都可以直接用 CMYK。

但係市面上嘅噴墨打印機好多因為標榜可以印⸺即係要處理好多 CMYK 冇可能表達嘅色⸺好早開始已經有用其他色嘅墨(即係印刷上講嘅專色),所以就算接受 CMYK 嘅輸入,輸入嘅 CMYK 同實際嘅用墨量都未必有直接關係。

睇埋[編輯]