Category talk:最新預覽版模

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

Why 最新?it will turns old as when? 呢度唔叫「預覽」。--WikiCantona (傾偈) 2011年2月9號 (三) 01:50 (UTC)

因為舊嘅唔會喺度出現。 我重融入緊呢度,唔係太清楚D字眼,唔叫「預覽」咁叫咩?HKH (傾偈) 2011年2月9號 (三) 18:00 (UTC)