Glitch

出自維基百科,自由嘅百科全書

Glitch打機用語上係指唔會搞到遊戲程式出現嚴重錯誤,而且玩家可以利用嚟達到自己目的嘅 bug