James Jeans

來自維基百科
跳去導覽 跳去搵嘢
James Jeans
James Hopwood Jeans.jpg
出生日1877年9月11號 喺Wikidata改呢個
出生地Ormskirk 喺Wikidata改呢個
本名James Hopwood Jeans
死亡日1946年9月16號 喺Wikidata改呢個 (69歲)
死亡地Dorking 喺Wikidata改呢個
國籍英國 喺Wikidata改呢個
識嘅語言英文 喺Wikidata改呢個
母校Trinity College、劍橋大學 喺Wikidata改呢個
職業數學家物理學家天文學家作家、大學教員 喺Wikidata改呢個
僱主普林斯頓大學劍橋大學威爾遜山天文台 喺Wikidata改呢個

James Jeans1877年9月11號1946年9月16號)係英國天文學家物理學家數學家

[編輯]