M110 (天體)

出自維基百科,自由嘅百科全書
M110
視星等8.07 ±0.07 喺Wikidata改呢個
半徑7,500 光年 喺Wikidata改呢個
視線速度−241 喺Wikidata改呢個
地球距離2,900,000 光年、0.8 喺Wikidata改呢個
SIMBAD冧巴M 110 喺Wikidata改呢個
母星體仙女座星系 喺Wikidata改呢個
目錄冧巴M110 喺Wikidata改呢個
發現時間1773年8月10號 喺Wikidata改呢個
星座仙女座 喺Wikidata改呢個
發現嘅人查理斯·梅西亞Caroline Herschel 喺Wikidata改呢個

M110 Messier 110)係喺仙女座嘅一嚿橢圓星系,喺1965年收錄咗喺查理斯·梅西亞天體目錄入面。

[編輯]

睇埋[編輯]

[編輯]