M43 (天體)

出自維基百科,自由嘅百科全書
M43
視星等喺Wikidata改呢個
地球距離1,600 光年 喺Wikidata改呢個
SIMBAD冧巴M 43 喺Wikidata改呢個
目錄冧巴M 43、NGC 1982、RAFGL 779 喺Wikidata改呢個
發現時間1731年 喺Wikidata改呢個
星座獵戶座 喺Wikidata改呢個
發現嘅人Jean Jacques Dortous de Mayran 喺Wikidata改呢個

M43Messier 43)係喺獵戶座嘅一嚿發射星雲,喺1731年畀Jean-Jacques Dortous de Mairan發現。

[編輯]

睇埋[編輯]

[編輯]