Portal:

出自維基百科,自由嘅百科全書

世界上有成千上萬種語言,好似英文德文西班牙話等。但係唔係每一種話嘅狀況都係安全。一種話至少要有十萬個人講先至為之安全,好似廣東話係全世界有成1.2億人講,夠晒安全。但係有一種阿拉斯加嘅話,只係得一個八十幾歲嘅老太婆用,呢啲話就叫做瀕危語言

研究語言嘅學科叫做語言學