QQ (搞清楚)

出自維基百科,自由嘅百科全書
一覽
PQ
QP QQ QR
RQ

QQ喺而家嘅粵語區範圍嚟講,大多數都係騰訊屬下嘅一個軟件。佢重可以係:

  • 馬來西亞安聯航空嘅IATA代碼
  • 美國李羅航空嘅IATA代碼
  • 奇瑞QQ:中國嘅奇瑞汽車推出嘅一種車,啲人成日嗌佢做QQ。
  • 臺灣嘅生粉成日嗌成珍珠或QQ。