CD (搞清楚)

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

CD除咗大多數人講嘅鐳射光碟之外、其他類似嘅詞(好似C/DCdcd)重可以係:

一覽
CC
BD CD DD
CE