DR

出自維基百科,自由嘅百科全書
一覽
CR
DQ DR DS
ER

DR拉丁字母串字,可以指:

  • 醫生或者博士,英文簡寫 Dr.,法文簡寫 Dr
  • Digital Research,一間已經執咗笠嘅美國公司(淨係品牌名 「DR DOS」 先叫 DR,其他情形簡寫 DRI)