Sydney Chapman

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
Sydney Chapman
Sydney Chapman.jpg
姓名原文Sydney Chapman
出生日1888年1月29號 喺Wikidata改呢個
出生地曼徹斯特 喺Wikidata改呢個
死亡日1970年6月16號 喺Wikidata改呢個 (82歲)
死亡地Boulder 喺Wikidata改呢個
國籍英國 喺Wikidata改呢個
識嘅語言英文 喺Wikidata改呢個
母校Trinity College、University of Salford、Victoria University of Manchester、劍橋大學 喺Wikidata改呢個
職業數學家天文學家物理學家、大學教員、geophysicist 喺Wikidata改呢個
僱主University of Alaska Fairbanks、Victoria University of Manchester、格林尼治皇家天文台劍橋大學倫敦帝國學院牛津大學、High Altitude Observatory 喺Wikidata改呢個
名作Chapman–Enskog theory、Chapman–Kolmogorov equation 喺Wikidata改呢個

Sydney Chapman1878年7月30號1966年3月16號)係個英國天文學家數學家物理學家

[編輯]