Talk:果

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

個人建議搬去[編輯]

之前HenryLi話保留歷史傳統。話得保歷史傳統,既然佢有舊字(菓),點解唔用「菓」字?有咩證明?建議搬去。--CRCHF (傾偈) 2015年6月29號 (一) 13:57 (UTC)

強烈反對盲從爾種做法!【粵語文學大使殘陽孤侠支持全面中止IP用戶編輯權 2015年6月29號 (一) 15:25 (UTC)