Talk:殺人鯨

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

食物及生態地位[編輯]

<quote>殺人鯨係海洋生態裏面嘅頂級捕獵者,有助維持海洋生態平衡,亦係海洋健康程序既指標(因為殺人鯨同人一樣,都係哺乳動物)</quote> "因為"?---Hillgentleman 2006年11月23日 (四) 04:51 (UTC)

英文名、學名[編輯]

@PQ77wd 你鏟走咗個英文名同埋拉丁文名直譯。點解要鏟走?英文名係粵譯「殺人鯨」嘅來源,拉丁文名譯出嚟亦對讀者有用。翹仔 (傾偈) 2017年3月27號 (一) 10:06 (UTC)