Talk:

頁面內容唔支援其他語言。
出自維基百科,自由嘅百科全書

過隱! 有冇 references ? --WikiCantona 2008年7月12號 (六) 00:47 (UTC)回覆[回覆]

睇住英文譯,但有啲太抽象,起個底第日畀人擴寫。原文都無reference,中英唔同宗敎都有差異。HenryLi 2008年7月12號 (六) 02:11 (UTC)回覆[回覆]