Talk:粵語羅馬字

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

“粵語”竟然讀作“jrytjryr”,我暈……虞海 (傾偈) 2011年3月27號 (日) 17:43 (UTC)

粵語羅馬字嘅串法都幾煩下,同zh:國語羅馬字有得fight!呢個咪就係佢唔多流行嘅其中一個原因囉。不過,粵羅嘅串字規則其實已經簡單過國羅啦……
其實都係睇你習唔習慣啫。如果你慣咗用字母/串法來標調(如:壯話苗族話),而唔係用調號(如:粵拼zh:漢語拼音越南話)嘅話,粵羅又有乜咁怪相呢?
-- (傾偈) 2011-03-28T02:25:25+00:00