Template:是日靚畫/2009/04/11

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

是日靚畫

Wasabi, Iwasaki Kanen 1828.jpg

山葵係一種屬於十字花科嘅植物,又叫做「山嵛菜」,為綠色植物,味道極其強烈。佢嘅辛辣跟辣椒不同,辣椒嘅辣味刺激條脷,而山葵嘅辣味卻刺激鼻竇。山葵常見於日本山谷河流旁邊生長,其他品種包括 W. koreana 同 W. tetsuigi;市面上普遍出售嘅兩種山葵係 W. japonica Duruma 同 W. japonica Mazuma,但山葵重有許多不同品種。

圖片來自:
舊圖 - 更多正圖...