Template:是日靚畫/2011/01/11

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

是日靚畫

糖不甩

糖不甩係一種喺華南地區流行嘅甜品,主要成份係糯米丸。

圖片來自:BYTE RIDER
舊圖 - 更多正圖...