Template:是日靚畫/2015/07/01

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

是日靚畫

秦始皇嬴政

嬴政中國史上第一個皇帝。公元前247年(戰國時代),佢承繼秦國嬴子楚秦王。佢統治之下開始滅其他六國嘅大計。最後公元前221年完成呢個計劃,重封咗自己做始皇帝,寓意「功蓋三皇,德超五帝」。之後佢繼續南征百越,北征匈奴。公元前210年,佢因為喺出巡期間病死沙丘,個仔胡亥繼位,史稱「秦二世」。有啲後世人叫佢秦始皇,或者秦始皇帝。

圖片來自:Yuan, Zhongyi
舊圖 - 更多正圖...