User talk:Newstodayhoho

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
Newstodayhoho你好!食咗飯未?歡迎加入粵文維基百科
  • 維基百科鼓勵勇於修改,所以放膽寫!「維基百科五大支柱」係百科、中立、內容自由、行為規範、冇死板嘅規則。
  • 維基百科唔鼓勵搞破壞,如果搞破壞,就會俾人封鎖
  • 我哋發展緊翻譯外文專有名詞嘅一套指引《Wikipedia:翻譯》,你可以參攷同埋俾意見。希望你鍾意嚟呢度寫嘢。
  • 得閒嘅多啲嚟嘆杯茶,同粵維友一齊車天車地!
  • Welcome to Cantonese Wikipedia. If you cannot understand Cantonese, you can write to our Ambassador. Enjoy yourself.

我係歡迎你嘅維基人:WikiCantona (傾偈) 2021年3月6號 (六) 06:54 (UTC)--WikiCantona (傾偈) 2021年3月6號 (六) 06:54 (UTC)回覆[回覆]