User talk:Yungala

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
Yungala你好!食咗飯未?歡迎加入維基百科
  • 維基百科鼓勵勇於修改,所以放膽寫!「維基百科五大支柱」係百科、中立、內容自由、行為規範,同埋:無死板嘅規則。
  • 維基百科唔鼓勵搞破壞,如果搞破壞,就有可能俾人封鎖
  • 我哋發展緊用字嘅一套指引《Wikipedia:粵語本字》,你可參攷同埋畀意見。希望你鍾意來呢度寫嘢。
  • 得閒飲茶!
  • Welcome to Cantonese Wikipedia. If you cannot understand Cantonese, you can write to our Ambassador. Enjoy yourself. LC 2016年7月31號 (日) 05:14 (UTC)

Your feedback matters: Final reminder to take the global Wikimedia survey[編輯]

(Sorry to write in Engilsh)