ViuTV 2024

出自維基百科,自由嘅百科全書

ViuTV 2024》係香港MakerVille製作嘅節目,屬香港電視娛樂ViuTV嘅2024年節目巡禮,將2023年10月13號ViuTV搞嘅「2024年節目發佈會」剪輯出嚟,喺2023年10月21號禮拜六晚21:30-23:30播出。活動亦發佈ViuTV嘅第三隻吉祥物—生氣(Sound Hey)。

出席藝人同幕後創作人員[編輯]

介紹節目[編輯]

原創劇[編輯]

綜藝娛樂[編輯]

表演[編輯]

出面網頁[編輯]

電視節目變遷[編輯]

 香港 ViuTV 禮拜六 21:30-23:30
上個節目ViuTV 2024
(2023年10月21號)
下個節目
週六好戲勢意外
(2023年10月14號)
全民造星V Summer Live
(2023年10月28號)