Wikipedia:好文標準

出自維基百科,自由嘅百科全書
主版討論提名再評估指示標準是日好文

一篇好文要符合以下六條標準:

  1. 內容穩定,唔係打緊編輯戰。
  2. 涵蓋文章主題嘅主要範疇
  3. 用嘅多媒體適當,排版、標題清晰。
  4. 觀點持平、編輯角度中立。
  5. 所有可能有爭議嘅內容都有引用可靠來源
  6. 行文暢順,讀出嚟順口,文章結構清晰。

睇埋[編輯]