Wikipedia talk:破壞

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

Wallace Wang M.L[編輯]

同Wang M.L係傀儡,多次破壞鄧卓殷嘅條目,要求永久封鎖呢兩個用戶。Rr603689 (傾偈) 2018年10月22日 (一) 11:00