2.5D

出自維基百科,自由嘅百科全書

2.5D遊戲製作上係指一種圖像做法,一隻用 2.5D 嘅遊戲嘅圖像以三維為主,但喺郁動方向上係二維。例子有風之少年系列(Klonoa),喺呢個平台遊戲當中,玩家控制嘅主角古羅亞只可以有上下左右四個方向郁動,但關卡嘅背景嗰度會有三維圖像。