Category:有他加祿文嘅文章

出自維基百科,自由嘅百科全書

呢類有啲他加祿文嘅文章去寫嘅。

呢啲類嘅主要用途係用嚟自動或者手動噉去睇其它嘅語言。

呢類應該只係用{{Lang}}家族模加入去嘅,冇用到其它方法。

舉例: {{Lang|tl|他加祿文}},圍住啲字用<span lang="tl">. 亦有提供{{Lang-tl|他加祿文}}會顯示做他加祿話他加祿文

[編輯]

呢個亦都會由呢啲模去用:

「有他加祿文嘅文章」分類中嘅文章

呢類有下面嘅10版,總共有10版。