G (搞清楚)

出自維基百科,自由嘅百科全書

Gg除咗係拉丁字母之外,重可以係:

數學[編輯]

  • 葛立恆數:家下正式數學證明出現過最大嘅数。
  • 梅也G函數:符號係

物理[編輯]

化學[編輯]

生物[編輯]

代碼[編輯]

電腦[編輯]

遊戲[編輯]

單位[編輯]

  • :重量單位,符號係g。
  • 吉咖:國際單位詞頭,1G=109

交通[編輯]

音樂[編輯]

影視[編輯]

語言學[編輯]

電子[編輯]

其它[編輯]

  • 喺英屬國家地區講嘅樓層,地下通常用G表示。
  • G-SHOCK系列手錶
  • Google嘅符號 Google符號(細字) Google符號(大字)
  • 嘅簡稱
拉丁字搞清楚