Talk:姬旦

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

This version is: [1]

周公像

周公旦,又叫周公叔旦,係中國上古周朝人,姓,而唔係氏。佢以係國王周文王之子,係周武王嘅細佬。周文王死後,周武王繼位做周王,佢幫打天下,將西向東,推翻殷商紂王,成爲共主斷代史視爲周代或者周朝。周武王死,仔太子誦立。因爲誦年紀細,就代爲攝政。嗰陣就有三監之亂,姬旦同召公奭聯手剷除東方殷商勢力,奠定周國地位。周公旦創立封建宗親遺族列爲諸侯,分封到各地。同時亦創立禮樂,爲各諸侯所遵守。

周公同夢[編輯]

「夢神」[編輯]

因為孔子一句「久矣吾不復夢見周公」[1](我好耐冇夢到周公治理嘅美好社會喇),後來周公就畀人叫做「夢神」。

周公解夢[編輯]

周公解夢」係傳統嘅夢文化,根據夢嘅內容預測未來。流傳喺民間嘅解夢書《周公解夢大全》入便,分咗夢做十五類:直夢、象夢、因夢、想夢、精夢、性夢、人夢、感夢、時夢、反夢、借夢、寄夢、轉夢、病夢、鬼夢[2]

民間戲稱[編輯]

周公旦係一個成日喺孔子嘅夢入便出現嘅人物,喺儒教長期主導文化嘅中國,周公就無可避免噉同夢聯繫咗上嚟,於是「夢周公」就用咗嚟戲稱睏覺。亦有人用「(去)搵周公」代表去睏覺。

[編輯]