Talk:芒果

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

抗議用「芒果 (水果)」做標題名[編輯]

我尋日開咗幾篇北話維基未有嘅文,當中呢一篇本來我想叫「芒果 (生果)」,不過見到芒果已經有人放咗個連結係「芒果 (水果)」,考慮到「生果」「水果」都有人用,我咪節衷叫佢做「芒果 (果)」囉。點知第朝起身就發現有人問都唔問就搬咗去「芒果 (水果)」,我要抗議!

點解我唔同意用「芒果 (水果)」呢?因為「水果」係北話唯一解釋「fruit (food)」嘅詞彙,第時北話維基開呢一篇,標題一定會用「芒果 (水果)」,而一定唔會用「芒果 (生果)」。如果呢一邊用「芒果 (水果)」,就一定會同北話維基撞名。如果北話同廣東話最常用詞彙係一樣,撞名自然避免唔到,但係明明廣東話對「fruit (food)」有一個好普及嘅詞彙「生果」,點解仍然刻意同北話撞名?尋日我已經預計到「生果」「水果」可能有爭議,已經用「果」嘗試避開,結果都係有人想用「水果」,惟有攞出嚟傾啦。總之我覺得廣東話呢一邊一係就用「芒果 (生果)」,一係就用「芒果 (果)」,而「芒果 (水果)」應該留返畀北話維基用!--Dayao61 (傾偈) 2015年3月8號 (日) 02:13 (UTC)

再唔係就將「芒果」搬去「芒果樹」,「芒果 (水果)」搬去「芒果」,噉咪唔使再拗用「生果」定「水果」。如果一個禮拜內都冇異議嘅話我就搬。SC96 (傾偈) 2015年3月8號 (日) 04:46 (UTC)
搬去「芒果」我覺得最好。至於用「水果」我係反對嘅,具體原因請睇《粵講粵過癮∙生果唔同水果》。【粵語文學大使殘陽孤侠支持全面中止IP用戶編輯權 2015年3月8號 (日) 08:19 (UTC)
諗深一層「芒果」最常用意思係生果,贊成SC96嘅方案。--Dayao61 (傾偈) 2015年3月9號 (一) 06:04 (UTC)