Talk:鬭木師傅

頁面內容唔支援其他語言。
出自維基百科,自由嘅百科全書

「抖木」定係「鬭木」定係「鬥木」??--WikiCantona (傾偈) 2021年8月19號 (四) 12:33 (UTC)[回覆]

「鬭木」、「鬥木」係異體字關係,兩個都得。睇呢個知乎討論整合資訊。粵典寫「鬥木」。「抖」未聽過dau3讀法。
文章名方面,我反而諗係咪應該搬去「鬥/鬭木師傅」或者「木匠」,因為「佬」有性別定型。 翹仔 (傾偈) 2021年8月19號 (四) 23:06 (UTC)[回覆]
抖木佬,應該係俗寫。「鬥/鬭/抖木師傅」可以,「鬥/鬭/抖木人」都有得諗。--WikiCantona (傾偈) 2021年8月20號 (五) 00:27 (UTC)[回覆]
搬咗先,遲啲再諗 翹仔 (傾偈) 2021年8月20號 (五) 12:08 (UTC)[回覆]