Permanently protected 個模

Template:Jpautocore

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
模解[] [] [] []

用法

同{{Jpingauto}}類似,區別係爾個模唔會出「粵拼」兩個字,亦唔分文白異讀,唔會連去Forvo。

例子

{{jpautocore|jyut6 ping3}}會得到

jyut6 ping3