μ 波

出自維基百科,自由嘅百科全書
黃綠色嗰笪就係運動皮層,即係 μ 波出現嘅地帶。

μ 波英文mu wave)係腦電波一種,頻率處於 7.5 至 12.5 Hz 左右(喺呢方面同 alpha 波相似),出現喺個運動皮層(motor cortex)嗰度。Mu 波可以用腦電圖(EEG)等嘅方法量度,同身體嘅自主運動零舍大關係。

Mu 壓低mu suppression;指 mu 波強度下跌)反映感覺運動皮層入面嗰啲鏡神經細胞喺度活躍緊。