IQ題

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

IQ題係考人 IQ 嘅 題目。有兩隻,一隻係智力題,另一隻係無聊IQ題,智力題通常要通過數學或者邏緝推理搵出答案,但係無聊IQ題通常係玩食字,同爛gag非常接近。