Talk:女同性戀

頁面內容唔支援其他語言。
出自維基百科,自由嘅百科全書

合拼咗之後,應改叫乜:「女同性戀」定係「叻士」?--WikiCantona (傾偈) 2020年6月2號 (二) 08:31 (UTC)[回覆]

叻士就口語化啲,女同性戀就比較書面語一啲。我就覺得叫女同性戀會比較好,因為唔係個個都知咩野叫叻士,但係女同性戀就一定個個都知。Akai 博士 (傾偈) 2020年6月2號 (二) 08:45 (UTC)[回覆]
咁「女同性戀」定係「女同性戀者」好啲?--WikiCantona (傾偈) 2020年6月2號 (二) 08:47 (UTC)[回覆]
其實兩個差唔多。加多個「者」字,都冇點影響到個意思。Akai 博士 (傾偈) 2020年6月2號 (二) 09:01 (UTC)[回覆]
不過「者」就有指「人」嘅意思。其實女同性戀爾個詞已經包埋「者」爾個意思,但係女同姓戀者就句子完整啲。Akai 博士 (傾偈) 2020年6月2號 (二) 09:05 (UTC)[回覆]

Wikipedia:管理員留言板移過嚟:

我留意到其實叻士女同性戀者嘅意思一樣,兩篇文嘅內容重係九成九相似。Akai 博士 (傾偈) 2020年6月2號 (二) 06:51 (UTC)[回覆]

如果嗰兩篇文內容差唔多就合埋一齊。唔重要嘅人 (傾偈) 2020年6月2號 (二) 06:59 (UTC)[回覆]
@Detective Akai唔重要嘅人SC96 女同性戀女同性戀者合併晒落叻士。我執埋 Wikidata 喇。翹仔 (傾偈) 2020年6月2號 (二) 13:08 (UTC)[回覆]
有異議。女同性戀(今日之前叫基婆) 係2018年2月18號開文;叻士就係2018年2月26號先至開文。我認為應該係後者併入前者,而唔係而家前者併入後者。至於呢篇應該叫「叻士」、「女同性戀」定係「基婆」,可以再慢慢討論,但合併文應該要尊重開文歷史。另外討論Lesbian個粵文名嘅同時,唔好唔記得要同Gay夾夾(粵維而家用緊「基佬」,而唔係「基」或者「男同性戀」)。--Yaukasin (傾偈) 2020年6月2號 (二) 16:11 (UTC)[回覆]
同意Yaukasin。如果最後決定用女同性戀,噉其實應該對應男同性戀;用基婆就對應基佬;用叻士就對應。另外以我個人嘅粗淺見識,雖然有聽過「le1 si2」或「lek1 si2」呢個音,但印象中冇見過有人寫「叻士」,只係見過「les」,啱啱Google都唔見有幾多「叻士」嘅結果。-Cangjie6 (傾偈) 2020年6月2號 (二) 18:31 (UTC)[回覆]
我個人覺得用女同性戀會比較好。因為「基婆」同「基佬」都係帶有少少岐視嘅意思,就好似「男人婆」噉。同埋要將基佬改做男同性戀。Akai 博士 (傾偈) 2020年6月3號 (三) 00:46 (UTC)[回覆]
唔知大家覺得點樣?Akai 博士 (傾偈) 2020年6月3號 (三) 10:34 (UTC)[回覆]
同意 User:Yaukasin 合併嘅講法,要尊重開文歷史。至於篇文叫乜嘢,我哋可以睇吓 Lesbian 佢哋自己點樣叫自己,幾篇: "les""Lesbian"「女同志」"Les"。--WikiCantona (傾偈) 2020年6月4號 (四) 05:24 (UTC)[回覆]
我冇乜所謂,不過要揀嘅話我傾向支持叻士,其次女同性戀女同性戀者,「Les」,反對「基婆」。叻士有香港粵語特色,我知更多人寫成 Les,但寫成 Les 會同 Les 呢個英文人名出現歧義。唔同意「基婆」,因爲似乎有貶義,亦唔係自稱。「基佬」反而無所謂,因爲「基」有用嚟做自稱。大部分維基百科版本都係將「女同性戀」同「女同性戀者」擺喺同一版講,唔使強求同「男同性戀(者)」對應。翹仔 (傾偈) 2020年6月5號 (五) 16:27 (UTC)[回覆]
睇咗佢地點叫自己,我偏向建議 Les 做題。--WikiCantona (傾偈) 2020年6月7號 (日) 13:36 (UTC)[回覆]