Template talk:機械學習

頁面內容唔支援其他語言。
出自維基百科,自由嘅百科全書

一致化?[編輯]

@Dr. Greywolf隻模形式上戥啲其他語言維基裏頭個同等模形式嘸一致,係咪另開一模好啲?隻模頁本身留畀種模係吊落來嘅、擺文章頁右手便嘅,可能會好啲。汩汩银泉 (傾偈) 2021年2月18號 (四) 16:08 (UTC)回覆[回覆]

又或者直接改隻wikidata值到其他埞,再開過一版新模擺頁首右手便嘅。 汩汩银泉 (傾偈) 2021年2月18號 (四) 16:13 (UTC)回覆[回覆]
@汩汩银泉 Sorry,咁遲先覆。我覺得如果個 template 擺頁嘅右手邊,成日都會搞到啲插圖走嗮位,好難睇,所以唔鍾意。Dr. Greywolf (傾偈) 2021年2月23號 (二) 04:35 (UTC)回覆[回覆]
@Deryck ChanShinjimanSC96WikiCantona 我因為覺得 template 擺右手邊唔好睇,次次譯親啲擺右手邊嘅 template 嗰陣,都會將個 template 改為「打橫、擺响篇文最下面」嘅款,不過啲內容唔變。噉樣做有冇問題呢?Dr. Greywolf (傾偈) 2021年2月23號 (二) 04:35 (UTC)回覆[回覆]
@Dr. Greywolf汩汩银泉 我覺得喺維基數據連埋一齊冇問題。若果同一個維基站點有兩款噉嘅模,故此有人拆開咗兩個維基數據項,先至決定呢個模應該擺入邊個項。翹仔 (傾偈) 2021年2月23號 (二) 13:29 (UTC)回覆[回覆]
主要係有時入來會想即刻睇下相關啲嘢,出於種原因我一直心喐喐想整一隻右手欄。 汩汩银泉 (傾偈) 2021年2月23號 (二) 16:25 (UTC)回覆[回覆]