User:Thyj/躲貓貓!Wiki

出自維基百科,自由嘅百科全書
躲貓貓!Wiki
網址inaiinaibaa.fandom.com/zh/wiki/
網站類型Wiki
註冊可選,但喺編輯頁面或者上載圖片等時需要登錄賬戶
可用語言中文英文日文泰文
現時狀態活躍
現時牌照CC-BY-SA 3.0(部分圖同歌詞NHK版權所有)

躲貓貓!Wiki日文いないいないばあっ! Wiki)係架設於Fandomwiki網站,創建於2021年11月17號,收錄有關日本兒童節目《躲貓貓!》嘅內容。截至2022年4月30號,共有643篇文章。

躲貓貓!Wiki嘅部分文章原本嚟自萌娘百科中文萌娘百科。2021年11月17號,事關萌娘百科嘅管理組睇《躲貓貓!》係影視作品唔係動漫作品,而唔喺收錄範圍,於是乎將其刪除[1][2]。躲貓貓!Wiki於當日創建。

有關文章[編輯]

參攷[編輯]

  1. . . 2021-11-17.
  2. 起对躲猫猫!及有关条目的存废讨论. . 2021-12-29.

出面網頁[編輯]

  • 喺維基數據搵唔到網站資料;你可以揀人手打,或者擺個官方網址入維基數據。